Nõlvakindlustus

> Erosiooniohtlike nõlvade kindlustamine

                       >  erosioonitõkke mattidega

                       >  murukärjega

                       >  muruvaibaga (siirdmuruga)