Metsatööd

Metsatöödest pakume  vastavalt soovile ,kas:

        >  raieteenus harvesteriga alates 5,5 €/tm.

         > kokkuveo teenus alates 5,5 €/tm.

         > lageraie kompleksteenus alates 10 €/tm.

         > harvendusraie kompleksteenus alates 13 €/tm.