Haljastus

> Teeäärsete nõlvade haljastus

> Krundi planeerimine

> Aiad ja piirded

> Muru rajamine (ka hüdrokülvi meetodil)

> Puude ja põõsaste istutus